Umrenin Müslümanlara Faydası

Umrenin Müslümanlara FaydasıHac ve umrenin önemi nedir?

Hac ve umre’nin dinimizdeki yeri nedir?

Hac ve umre’nin hikmeti ve faydaları nelerdir?

Hac ve umre menâsıkıyla ilgili hikmetler nelerdir?

İslam’ın beş temel şartından olan hac, malî ve bedenî bir ibadet olup şartlarını taşıyan her Müslümanın, ömründe bir kez yerine getirmesi gereken önemli bir ibadettir.

Hac, kelime olarak; saygıdeğer makamları ve yerleri ziyarette bulunmak, anlamındadır. Bir fıkıh terimi olarak hac; İhrama girmek suretiyle Arafat'ta vakfe yapmak, Safa-Merve arasında Sa’y yapmak, Traş olmak, Kâbe’yi gidip Ziyaret Tavafı yapmak ve bu rükünler arasında tertibe riâyet etmektir.

Hac ibadetini yerine getiren kimseye "hacı (çoğulu, huccâc)" denir. Umre yapana “mu’temir” denir.

Umrenin kelime anlamı, "ziyaret"tir. Terim anlamı ise; Kâbe'yi tavaf etmek, Safa ile Merve arasında sa'y yapmak gibi ibadetleri yerine getirmek amacıyla Kâbe'ye varmayı kastetmektir.