Umre nedir?

Ziyaret biçimi olarak hac gibidir fakat, hac gibi Zilhicce ayında olması olması zorunluğu yoktur. İslami yönüyle ile umre, "Belirli bir zaman şartı aranmaksızın ihrama girerek Kâbe'yi tavaf etmek, Safa ile Merve arasında sa'y yapmak ve tıraş olup ihramdan çıkmaktan” ibarettir. Umre halk arasında umre olarak da telaffuz edilir ve küçük hac olarak bilinir. Umre'ye gitmek isteyen kişi, öncelikle mikattan ihrama girer. Önce umre tavafı yapar sonrasında da sa'y yapar ve tıraş olarak ya da saçlarını kısaltarak ihramdan çıkar. Umre yapmak Peygamber Efendimizin (s.a.v.) sünnetidir. Kurban bayramı arefesi ve kurban bayramı günleri dışında her zaman umre yapılabilir. Çünkü bu dönem hac zamanına denk gelir. Özetle hac zamanı haricinde, herhangi bir zamanda yapılan hacca umre denir. Umre görevini yerine getiren Müslümana da hacı yerine mutemir (yarı hacı) denir. Umrenin fıkhi tanımı şöyledir: Hac gibi bir zamana (mevsime) bağlı olmadan ihrama girerek Kabe'yi tavaf -say- etmek, tıraş olmaktır. Bugünkü Suudi Arabistan'da yer alan Mekke'de, Mescidi Haram'ın ortasındaki 11x12x13 metrelik küp şeklindeki binadır Kâbe. Hz. İbrahim'in Cebrâîl (a.s) rehberliğinde inşa ettiği bir yapıdır.